Fotografier

Den här sidan, http://www.magnuz-se.com/pict/ixus/030607/index.html, skapades 2003-06-07 och ändrades senast 2007-04-10 av admin@magnuz-se.com

 

Bilder 2003-06-07

 
 

Bilder av Vada kyrka, Össeby kyrkoruin, Össeby-Garn kyrka och Sankt Olofs kyrka fotograferade av Magnuz med en Canon Digital Ixus 300.

Klicka på bildikonerna för fullstora bilder i nytt fönster.

 • mz1-3663
  mz1-3663

  storlek: 800x600 px, 75 kB
  beskrivning: vy, Vada kyrka fr. v.
 • mz1-3664
  mz1-3664

  storlek: 800x600 px, 96 kB
  beskrivning: vy, Vada kyrka fr. s.
 • mz1-3665
  mz1-3665

  storlek: 800x600 px, 85 kB
  beskrivning: vy, Vada kyrka fr. n.ö
 • mz1-3666
  mz1-3666

  storlek: 800x600 px, 85 kB
  beskrivning: vy, Vada kyrka fr. s.ö
 • mz1-3667
  mz1-3667

  storlek: 800x600 px, 48 kB
  beskrivning: vy, Vada kyrka interiör
 • mz1-3668
  mz1-3668

  storlek: 800x600 px, 53 kB
  beskrivning: vy, Vada kyrka interiör
 • mz1-3669
  mz1-3669

  storlek: 800x600 px, 54 kB
  beskrivning: vy, Vada kyrka interiör
 • mz1-3670
  mz1-3670

  storlek: 800x600 px, 66 kB
  beskrivning: vy, Vada kyrka interiör
 • mz1-3671
  mz1-3671

  storlek: 800x600 px, 144 kB
  beskrivning: vy, Össeby kyrkoruin fr. s.v.
 • mz1-3672
  mz1-3672

  storlek: 800x600 px, 149 kB
  beskrivning: vy, Össeby kyrkoruin fr. s.
 • mz1-3673
  mz1-3673

  storlek: 600x800 px, 116 kB
  beskrivning: vy, Össeby kyrkoruin invändigt fr. v.
 • mz1-3674
  mz1-3674

  storlek: 800x600 px, 203 kB
  beskrivning: vy, Össeby kyrkoruin invändigt fr. s.
 • mz1-3675
  mz1-3675

  storlek: 800x600 px, 71 kB
  beskrivning: vy, Össeby kyrkoruin fr. n.v.
 • mz1-3676
  mz1-3676

  storlek: 800x600 px, 55 kB
  beskrivning: vy, Össeby kyrkoruin fr. ö.
 • mz1-3677
  mz1-3677

  storlek: 800x600 px, 89 kB
  beskrivning: vy, Össeby kyrkoruin fr. ö.
 • mz1-3678
  mz1-3678

  storlek: 800x600 px, 222 kB
  beskrivning: vy, Össeby-Garns kyrka fr. s.v.
 • mz1-3679
  mz1-3679

  storlek: 800x600 px, 177 kB
  beskrivning: vy, Össeby-Garns kyrka fr. s.
 • mz1-3680
  mz1-3680

  storlek: 800x600 px, 137 kB
  beskrivning: vy, Össeby-Garns kyrkogård fr. ö.
 • mz1-3681
  mz1-3681

  storlek: 800x600 px, 155 kB
  beskrivning: vy, Össeby-Garns kyrka fr. s.v.
 • mz1-3682
  mz1-3682

  storlek: 800x600 px, 157 kB
  beskrivning: vy, Össeby-Garns kyrka fr. n.v.
 • mz1-3683
  mz1-3683

  storlek: 800x600 px, 97 kB
  beskrivning: vy, Össeby-Garns kyrka fr. n.ö.
 • mz1-3684
  mz1-3684

  storlek: 800x600 px, 127 kB
  beskrivning: vy, Össeby-Garns kyrka fr. s.ö.
 • mz1-3685
  mz1-3685

  storlek: 800x600 px, 128 kB
  beskrivning: vy, Össeby-Garns klockstapel fr. n.v.
 • mz1-3686
  mz1-3686

  storlek: 800x600 px, 170 kB
  beskrivning: vy, Sankt Olofs kyrka fr. s.
 • mz1-3687
  mz1-3687

  storlek: 800x600 px, 147 kB
  beskrivning: vy, Sankt Olofs kyrka fr. v.
 • mz1-3688
  mz1-3688

  storlek: 800x600 px, 122 kB
  beskrivning: vy, Sankt Olofs kyrka fr. n.
 • mz1-3689
  mz1-3689

  storlek: 800x600 px, 98 kB
  beskrivning: vy, Sankt Olofs kyrka fr. ö.
 
 

Index